Artykuł pochodzi ze strony www.info-kuchnia.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-kuchnia.pl/artykul,id_m-7,t-zamrazarki___co_trzeba_koniecznie_wiedziec_przed_zakupem.html
Autor: Info-Kuchnia / Data: 2009-04-01

Zamrażarki - co trzeba koniecznie wiedzieć przed zakupem

Lodówki bez komory chłodniczej, czyli zamrażarki produkowane są jako skrzyniowe oraz szufladkowe. Charakterystyczną cechą zamrażarek skrzyniowych jest stosunkowo duża pojemność, tak więc stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje większe zapotrzebowanie na produkty mrożone zarówno w prywatnych kuchniach jak również w zakładach gastronomicznych. Zamrażarki szufladowe są natomiast wygodne w użytkowaniu.

Pojemność zamrażarki

Fot.: ElectroluxFot.: Electrolux

Jest to parametr, który decyduje o wielkości urządzenia, ale co może być jeszcze ważniejsze wpływa bezpośrednio na koszty jego użytkowania w trakcie bieżącej eksploatacji.

Dlatego należy określić jakie jest zapotrzebowanie na produkty mrożone w gospodarstwie domowym.

Orientacyjnie można przyjąć, że pojemność zamrażarki dla jednej osoby w gospodarstwie, gdzie gromadzi się duże ilości zapasów wynosi ok. 120 litrów, natomiast przy małym zapotrzebowaniu wystarczy 60 litrów.

W handlu dostępne są zamrażarki o pojemności od 45 litrów – zamrażarka szufladowa do 600 litrów – zamrażarka skrzyniowa.

Wymiary zewnętrzne

Kupując zamrażarkę trzeba określić ile miejsca można przeznaczyć na urządzenie w pomieszczeniu, w którym będzie ono pracować.

Najczęściej wymiary zamrażarek skrzyniowych mieszczą się w zakresie:

 • wysokość ok. 85 - 91 cm,
 • głębokość ok. 60 - 70 cm,
 • szerokość ok. 60 - 160 cm.

Wymiary gabarytowe zamrażarek szufladowych są podobne do wymiarów lodówek jednodrzwiowych.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek, przed zakupem należy zmierzyć szerokość futryn drzwi w mieszkaniu, przez które będzie transportowane urządzenie.

Charakterystyka zamrażania

W celu optymalnego doboru zamrażarki, biorąc pod uwagę planowane potrzeby, należy wziąć pod uwagę parametry pracy zamrażalnika jakie uzyskuje wybierany przez nas model urządzenia.

Są to temperatura mrożenia, zdolność zamrażania oraz zdolność przechowywania produktów.

Temperatura mrożenia wpływa na możliwości mrożenia zamrażarki oraz na czas przechowywania zamrożonych produktów.

Zagadnienie to reguluje dyrektywa Unii Europejskiej nr. 96/57/EC, komorę mrożenia oznacza się gwiazdkami, odpowiadającymi temperaturze oraz możliwościom zamrażania:

 • jedna gwiazdka * - temperatura komory zamrażarki nieznacznie poniżej -6°C. Możliwe jest zamrażanie kostek lodu i krótkotrwałe przechowywanie produktów mrożonych i głębokiego mrożenia
 • dwie gwiazdki ** - temperatura komory zamrażarki poniżej -12°C. Możliwe jest zamrażanie kostek lodu i przechowywanie produktów mrożonych i głębokiego mrożenia do 7 dni.
 • trzy gwiazdki *** - temperatura komory zamrażarki poniżej -18°C. Możliwe jest zamrażanie kostek lodu i przechowywanie produktów mrożonych i głębokiego mrożenia do 12 miesięcy.
 • cztery gwiazdki ****- temperatura komory zamrażarki poniżej -24°C. Możliwe jest zamrażanie kostek lodu i przechowywanie produktów mrożonych i głębokiego mrożenia ponad 12 miesięcy.

Zdolność zamrażania produktów inaczej wydajność mrożenia podaje masę produktów, jaką zamrażarka potrafi zamrozić w ciągu doby, podawany jest w kg/24h.

W handlu dostępne są zamrażarki, które są w stanie zamrozić od ok. 4 do nawet 30 kg na dobę. Jest to istotny parametr charakteryzujący zamrażarki, jednak praktycznie powinno brać się pod uwagę przewidywaną ilość potrzebnych mrożonek w naszym gospodarstwie.

Zdolność przechowywania produktów przy braku zasilania lub awarii urządzenia. Jest to czas podawany w godzinach, w którym zamrażarka jest w stanie utrzymać niską temperaturę.

Należy dążyć, aby czas ten był maksymalnie długi.

W zamrażarkach dostępnych w handlu czas ten wynosi od około 14 do 32 godzin.

Zużycie energii

Kupując zamrażarkę i mając na uwadze późniejsze koszty eksploatacji, należy zapoznać się z informacją do jakiej klasy energetycznej został zakwalifikowany wybierany model.

Zgodnie z normą Unii Europejskiej nr 94/2/E urządzenia te są klasyfikowane wg klas efektywności energetycznej.

Oznaczone są dużymi literami alfabetu od A – efektywność wysoka (oszczędna) do G – efektywność niska (mało oszczędna).

Tak więc powinno się w miarę możliwości wybierać urządzenia najbardziej efektywne w klasie A, pozwoli to na płacenie mniejszych rachunków za energię elektryczną.

Najbardziej oszczędne urządzenia posiadają oznaczenia A++ oraz A+++.

Ponieważ zamrażarka w czasie eksploatacji cały czas jest podłączona do prądu, bardzo istotne jest, aby do swojej pracy potrzebowała jak najmniejszą ilość energii.

W zależności od wielkości oraz wyposażenia zamrażarka może pobierać od ok. 200 do 700 kWh energii elektrycznej rocznie.

Temperatura otoczenia zamrażarki

Duże znaczenie dla zużycia energii elektrycznej przez zamrażarkę ma miejsce jej ustawienia. Im niższa temperatura panująca wokół urządzenia, tym korzystniejsze warunki pracy urządzenia, a tym samym mniejsze zużycie energii.

Dlatego wybierając urządzenie w tym względzie należy kierować się klasą klimatyczną modelu – określa ona zakres temperatur do jakich jest on przystosowany.

Dyrektywa Unii Europejskiej nr 94/2/E reguluje tą kwestię i określa następujące klasy klimatyczne:

 • klimat subnormalny (SN) - urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze od +10 do +32°C
 • klimat normalny (N) - urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze od +16 do +38°C
 • klimat subtropikalny (ST) - urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze od +18 do +38°C
 • klimat tropikalny (T) - urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze od +18 do +43°C

Poziom hałasu

Ten parametr ma duże znaczenie dla komfortu życia w mieszkaniu. Z tego względu powinno wybierać się modele najcichsze.

U nas dostępne są modele, w których poziom hałasu wynosi od 36 do 50 dB.

Wyposażenie wnętrza

W zależności od rodzaju zamrażarki – skrzyniowa czy szufladowa, podstawowym wyposażeniem są druciane kosze w zamrażarkach skrzyniowych oraz plastikowe szuflady w zamrażarkach szufladowych.

Materiały użyte do ich wykonania spełniają warunki pozwalające na kontakt z żywnością oraz muszą być odporne na niskie temperatury.

Kosze w zamrażarkach skrzyniowych są wykonane w różnych rozmiarach.

Szuflady w zamrażarkach szufladowych mogą być wykonane z przezroczystego plastiku, co ułatwia rozpoznawanie produktów; dobrze gdy szuflady są wysuwane co daje łatwy dostęp do produktów znajdujących się w głębi szuflad.

Funkcje ułatwiające obsługę

W zamrażarkach skrzyniowych takim udogodnieniem są wyważone drzwi osadzone na zawiasach oporowych. Taka konstrukcja powoduje, że nie ma potrzeby podtrzymywania drzwi, a ponadto zabezpiecza użytkownika przed zatrzaśnięciem się drzwi w czasie wkładania lub wyjmowania produktów.

Niektóre modele zamrażarek posiadają dodatkowe funkcje, które poprawiają warunki eksploatacji urządzeń, a niekiedy pozwalają na zaoszczędzenie energii elektrycznej.

Komora niskich temperatur – temperatura poniżej -24°C - pozwala na szybkie zamrożenie świeżych produktów.

Podobnie działa funkcja szybkiego zamrażania, uruchamiana specjalnym przyciskiem, możliwa do realizacji również po ustawieniu termostatu na maksymalne mrożenie. Powinno się jej używać po dołożeniu nowych produktów, dzięki czemu, produkty te o wyższej temperaturze nie powodują wzrostu temperatury w komorze zamrażarki.

Funkcja niepełnego załadunku pozwala na zmniejszenie zużycia energii, proporcjonalnie do ilości wsadu.

Wygodę obsługi poprawia oświetlenie wnętrza zamrażarki.

Wiadomo jak uciążliwe jest odmrażanie wnętrza urządzeń chłodniczych. Dlatego, niestety tylko w droższych modelach, stosuje się funkcję automatycznego odszraniania, która pozwala na redukcję osadzanego się lodu o kilkadziesiąt procent.

Często, jako wyposażenie dodatkowe występuje skrobak do lodu, pozwalający bardzo łatwo pozbyć się lodu i szronu.

Sterowanie zamrażarką

Do sterowania, głównie temperaturą w zamrażarce służy termostat. Również, jeżeli urządzenie posiada dodatkowe funkcje przy jego pomocy można je uruchomić.

Niektóre zamrażarki posiadają sterowanie elektroniczne.